Əməyin Təhlükəsizliyi və Mühafizəsi Konsaltinq Xidmətləri

Professional SƏTƏM Qanunvericiliyinə Riayət iş dünyasında mövcud olan əsas narahatlıqlardandır və mütəmadi olaraq inkişaf edən və çoxalan əmək/işçi sağlamlığı və təhlükəsziliyi ilə əlaqəli qanunu öhdəliklərin firmalar tərəfindən tam olaraq başa düşülməsi və buna uyğun formada yeniliklərin edilməsi zəruridir. Professional SƏTƏM Qanunvericiliyinə Riayət Analizi firmalara Əməyin təhlükəsizliyi və mühafizəsi qanunvericiliyinə istinadən mövcud olan fərqləri sizə təqdim edər.