Ətraf Mühit Konsaltinq Xidmətləri

Müştərilərimizə Ətraf Mühit konsaltinq xidməti də təqdim edirik. Bu xidmətlər, hər cür sənayə tərəfindən tələb edilən formada və hər sektora xüsusi olaraq tətbiq edilir.

Ümumi Ətraf Mühit Konsaltinq Xidməti

Ətraf Mühit Qanun və Qaydalarına Uyğunluq Analizi

Qanunvericilkdə edilən dəyişikliklərə ayaq uydurmaq böyük bir ticari problemdir. Qanuni tənzimləmələr, şirkət fəaliyyətlərinə lazımsız iş və planlanmamız maliyyə xərcləri yolu ilə təsir edə bilər. Ətraf Mühit Qanun və Qaydalarına Uyğunluq Analizi firmalar üçün Ətraf Mühit qanunvericiliyinə riayət edən fərq analizi təmin edir.

Ümumi Ətraf Mühitin İdarəedilməsi Sistemi Konsaltinqi

ISO 14001, müəssisələrin ətraf mühit təsirlərini başa düşmələrinə və bunu idarə etmələrinə kömək edən beynəlxalq standartdır. Firmalara, ətraf mühitin idarəedilməsi sisteminin düzgün formada təşkil edilməsini və qanuni və müqavilədən qaynanqlanan lazımi tədbirləri həyata keçirmə mövzusunda konsaltinq xidməti təklif edirik.

Strateji Ətraf Mühir İdarəetməsi Sistemi

Əstraf Mühitin İdarəedilməsi Sistemi (ÇYS) üçün Strateji Planın Hazırlanması

ÇYS Strateji Planlama, müəssisə planlamasının və mütəmadi inkişafının əhatəli və sistematik idarəedilməsi üçün planlanması və sənədləştirilməsi vacib olan metodikanı təmin edir. ÇYS Strateji Plan hazırlamağınız üçün kömək edəcək konsaltinq xidməti təklif edirik.

Strateji Böhran İdarəedilməsi Sisteminin Tətbiqi

Böhran vəziyyətində firmalar üçün ən düzgün addımların müəyyənləşdirilməsi üçün vaxt olmaya vilər. Başqa bir vəziyyət isə, böhran vəziyyətində sürətli reaksiya göstərmək, daxili və xarici tədqiqat, mətbuatla əlaqə, işçi və ailə dəstəyi kimi mövzularda edilməli olan müxtəlif qəlibləşmiş şeylər mövcuddur. Strateji Böhran İdarəetmə Sistemi mövzusunda firmanın tələb və ehtiyaclarına əsasən düzgün strukturun formalaşdırılması üçün konsaltinq xidməti təklif edirik.

Təcili Müdaxilənin İdarəedilməsi

Riskin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi mövzularında Təcili Müdaxilə Planlarının hazırlanması üçün müştərilərimizə köməklik göstəririk və bu mövzu haqqında hər cür treyninq, planlama və təlim hazırlanması mövzusunda dəstək veririk.

Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemləri

Sektorlar üçün xüsusi Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemləri (ÇYS) Tətbiqi

Ətraf Mühit İdarəetmə Sisteminin detallılıq səviyyəsi və qəlizliyi tətbiq ediləcək firmanın böyüklüyünə, işlərinin xarakteristikasına, istehsalar və xidmət əhatəsinə görə dəyişir. Şirkət strukturuna uyğun ISO 14001 İdarəetmə Sisteminin tətbiqinə kömək edirik.

Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemi üçün Mövcud Vəziyyətin Müəyyənləşdirilməsi

Mövcud vəziyyət düzgün formada müəyyənləşdirildikdə, iş yerində, xərci çox olacaq yaralanma, xəstəlik kimi hadisələrin qarşısını almaq üçün lazım olan nəzarət prosedurasını seçən, təhlükələrin diqqətli və sistematik formada müəyyənləşdirilməsinə kömək edəcək olan proaktiv bir idarəetmə metoduna sahib ola bilirik. ÇYS sistemini inkişaf etdirmk üçün Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemi üçün vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi xidməti təklif edirik.

Korporativ Ətraf Mühit İdarəetmə Sisteminə Nəzarət Konsaltinqi

Ətraf Mühit İdarəetmə Sisteminizin nə dərəcədə düzgün olduğunu müəyyənləşdirmək üçün iş yeri yoxlanışları xidməti təklif edirik. İş yerinizdə olan qaydalarınızın və proseduralarınızın, sənaye kriteriyalarına qarşı nə dərəcədə düzgün tətbiq edildiyini və ətraf mühit riskinizi düzgün idarə edib-etmədiyinizi analiz edəcəyik.

Risk Qiymətləndirilməsi (Risk Analizi)

Korporativ – Müəssisə Risk Analizi