Eğitimlere Uluslararası Bakış

Eğitimlere Uluslararası Bakış

Kazalar sadece acı ve sağlık problemlerine sebep olmaz. Aynı zamanda iş sürekliliğinin kesintiye uğraması , moral kaynaklı verimsizlik, sigorta giderleri, para cezaları, itibar kaybı gibi birçok sebepten dolayı oldukça büyük maddi kayıplara da yol açmaktadır.

İş Güvenliği sisteminizin iyi olduğuna emin olduğunuzda bu giderlerin birçoğuyla karşılaşmayacağınızı bilirsiniz.

İyi bir iş güvenliği sisteminin en önemli noktalarından birisi eğitimdir.

Sadece iş güvenliği uzmanlarının değil, yönetici seviyesinde çalışan kişilerin ve beyaz yakalıların iş güvenliği eğitimleride İSG sisteminize dahil olmalıdır. Böylece tüm çalışanlarınızın İş Güveniliği kültürü gelişeceğinden uygulamalarda karşınıza çıkan engelleri ortadan kaldırmak kolaylaşır.

 • Eğitimler işverenlerin, çalışanların nasıl güvenli ve tehlikelerden uzak çalışmaları gerektiğini bildiklerine emin olmasını sağlar.
 • Eğitimler çalışanlar arasında pozitif bir iş güvenliği kültürü oluşturur.
 • İşçi Sağlığı ve İş güvenliği sisteminizin daha efektif bir yönde gelişmesine yardımcı olur
 • Ayrıca kanuni olarak iş vereneler çalışanlarına gerekli eğitimleri vermekle sorumludur.

 

İş Güvenliği uzmanlarının ve diğer çalışanların alması tavsiye edilen birçok uluslararası kabul görmüş eğitim Türkiye’de de bazı kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

Bunlardan bazıları

1-NEBOSH Eğitimleri(The National Examination Board in Occupational Safety and Health): Büyük Britanya İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Sınav Kurumudur. 1979 yılından bu yana birçok ülkede NEBOSH eğitimleri düzenlenmektedir.

 • Uluslararası Diploma Eğitimi
 • Uluslararası Genel Sertifika Eğitimi
 • İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi

2-IOSH Eğitimleri ( Institution of Occupational Safety and Health ) :İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü 1945 yılından itibaren farkındalığı arttırmak, standartları geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır.

 • Güvenli Yönetim Eğitimi
 • Güvenli Çalışma Eğitimi

3-IRATA (The Industrial Rope Access Trade Association): Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliği, offshore petrol ve gaz sektöründe bakım sorunları çözmek için, 1980 sonlarında İngiltere'de kuruldu.İple erişim ve yüksekte çalışma konularındaki eğitimleri uluslararası kabul gören eğitimleridir

 • Level 1
 • Level 2
 • Level 3

4-IPAF (The International Powered Access Federation ) :Uluslararası Personel Yükseltici Platform Federasyonu (IPAF), Personel yükseltici platformların güvenli ve etkili kullanımını teşvik eden, 1983 yılında kurulan ve üreticiler, distribütörler, kullanıcılar, kiralama ve eğitim şirketlerinin çıkarlarını temsil eden, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

 • Mobil Kaldırma Çalışma Platformu Eğitimleri
 • Emniyet Kemeri Kullanım ve denetimi Eğitimi
 • Yükleme /Boşaltma Eğitimi
 • Yöneticiler için MEWP Eğitimi

Bu eğitimleri alan kişiler dünyanın birçok ülkesinde çalışabilmektedir.

“Neden Uluslararası Kabul Görmüş Eğitimler Önemli “ sorusunun cevabı ise uzun yıllarsüren  çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu eğitimler , kendi konularında en iyi şekilde dizayn edilmiş eğitimlerdir.

Ayrıca yönetim sistemleri eğitimlerinin de ciddiyetle ele alınması gerekmekte ve iyi bir İSG sisteminin kurulabilmesi için çalışanların

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi gibi konularda da kendilerini geliştirmeleri gerekir.

Son yıllarda ülkemizde bu eğitimleri verebilen uluslararası niteliklere haiz eğiticiler ve ilgili kuruluşlardan akreditasyonlarını tamamlamış firmaların sayısı artmakta, Eğitimler Türkçe olarak verilebilmekte ve bu eğitimler daha ulaşılabilir hale gelmektedir.

Uluslararası standartlarda verilen eğitimler sektörde iyi işler başarmak isteyen tüm İSG uzmanlarının ve İş yerinde güvenli bir çalışma ortamı isteyen tüm çalışanların gelişimlerinde önemli bir yardımcıdır.

 

Asuman ERKUL GradIOSH, MIIRSM,

MSh, MSc Elektrik Elektronik Mühendisi

Telefon: + 90 312 240 08 60
Faks: +
Regnum Sky Tower İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:57/116 (T Katı) 06530
Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE