Güvenli Çalışma Sistemi- Safe System of Work

Güvenli Çalışma Sistemi- Safe System of Work

Güvenli bir  çalışma sistemi, tehlikelerin belirlenmesi amacıyla işin sistemli şekilde incelenmesine dayanan resmi bir prosedürdür. Tehlikelerin  fiziksel olarak ortadan kaldırılamadığı ve bazı risk unsurlarının kaldığı durumlarda güvenli bir çalışma sistemi gerekir.
Güvenli Çalışma Sisteminin kurulumuna hazırlanırken aşağıdaki faktörler gözden geçirilmelidir. 
Görev:  Görev ile ilgili detaylı bilgi.
Olası Tehlikeler:  Olası tehlikeler nelerdir?
Kişiler:  Çalışmayı yapacak ve bu çalışma yapılırken bundan etkilenecek kişiler.
Ekipmanlar:  Kullanılacak ekipmanlar ve meydana gelebilecek tehlikeler.
Malzemeler:  Tehlike teşkil eden ekipmanlar (kimyasallar vb.) 
Ortam:  Çalışma koşulları (sıcaklık, ışık, toz, gürültü)
Eğitim:  Görevin tamamlanması için ne tip eğitimler alınmalı??
Güvenli Çalışma Sisteminin oluşturulması için beş adım:
1-Görevi  değerlendir:  Görev her bakımdan değerlendirilmeli ve oluşabilecek riskler belirlenmelidir. 
2-Tehlikeleri  belirle:  Görev değerlendirmesinin verilerinin de yardımıyla tehlikeler belirlenmelidir.
3-Güvenli yöntemleri tanımla:  Ortadan kaldırılamayan veya azaltılamayan tehlikelere  yönelik olarak yetkilendirme, planlama, çalışma izni vb. yollarla çalışma yöntemlerinin nasıl güvenceye alınacağı belirlenmelidir. 
4-Sistemi Uygula:  Güvenli Çalışma Sistemi yetkin kişilerce yapılmalı, işveren ve çalışanların katılımı da sağlanmalıdır.  Güvenli Çalışma Sistemi kesinlikle iyi bir iletişim gerektirir.  Tüm ilgili birimlerin ve çalışanların Güvenli Çalışma Sistemi konusunda tutarlı hale gelmelerini sağlamak için katılımları ve sistemi anlamaları sağlanmalıdır. Prosedürlerin hazırlanması ve kayıtların tutulması önemlidir. Ayrıca, kişilerin bilgi düzeyleri gözlemlenmeli ve gerekirse eğitim düzenlenmelidir.  
5-Sistemi izle: Güvenli Çalışma Sistemi düzenli olarak kontrol edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır. Bu sayede Güvenli Çalışma Sisteminin üretken ve güncel bir sistem olması sağlanır. 

 

Telefon: + 90 312 240 08 60
Faks: +
Regnum Sky Tower İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:57/116 (T Katı) 06530
Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE