Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Müşterilerimize Çevre danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetler her tür endüstri tarafından talep edilmekte ve sektöre özel uygun şekilde uyarlanır.

Genel Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevresel Kanun ve Yönetmeliklere Uyumluluk Analizi

Mevzuat değişikliğine ayak uydurmak büyük bir ticari zorluktur. Kanuni düzenlemeler, şirket faaliyetlerini gereksiz icra eylemleri ve plansız sermaye maliyetleri yoluyla etkileyebilir. Çevresel Kanun ve Yönetmeliklere Uyumluluk Analizi, şirketler için Çevre mevzuatına uyacak bir fark analizi sağlar.

Genel Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 14001, işletmelerin çevresel etkilerini anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olan tanınmış bir uluslararası standarttır. Firmalara, çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde oluşturulması ve yasal ve sözleşme gereksinimlerini karşılama konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Stratejik Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) için Stratejik Plan Oluşturulması

ÇYS Stratejik Planlama, işletme planlamasının ve sürekli geliştirmenin kapsamlı ve sistematik yönetimi için planlanması ve belgelendirilmesi için yaklaşım sağlar. ÇYS Stratejik Plan hazırlamanıza yardımcı olmak için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Stratejik Kriz Yönetim Sistemi Uygulaması

Kriz durumlarında şirketler için en uygun adımların belirlenmesi için zaman var olmayabilir. Diğer bir durum ise kriz anlarında hızlı yanıt verebilme, iç ve dış soruşturma, medya ilgisi, çalışan ve aile desteği gibi konularda yapılması gereken kalıp yaklaşımlar bulunmaktadır. Stratejik Kriz Yönetim Sistemi konusunda şirket ihtiyaçlarınıza uygun olan yapının oluşturulması için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Acil Müdahale Yönetimi

Risk değerlendirmesi ve yönetimi konularında Acil Müdahale Planlarının hazırlaması konusunda müşterilerimize yardım ediyoruz ve bu konu ile ilgili her türlü eğitim, planlama ve tatbikat icrası konusunda destek veriyoruz.

Çevre Yönetim Sistemleri

Sektörlere özel Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS) Uygulaması

Çevre Yönetim Sisteminin detay seviyesi ve karmaşıklığı uygulanacak olan kurumun büyüklüğüne, yaptığı işlerin doğasına, yapılan üretim ve sağlanan hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Şirketlerin yapılarına uygun olarak ISO 14001 Yönetim Sisteminin kurulması konusunda yardımcı oluyoruz.

Çevre Yönetim Sistemi için Durum Tespiti

Durum tespiti doğru şekilde kullanıldığında, iş yerinde maliyetli yaralanma ve hastalıkları önlemek için gereken kontrol önlemlerini tanımlayan tehlikelerin dikkatli ve sistematik bir biçimde tanımlanmasına yardımcı olan proaktif bir yönetim aracıdır. ÇYS sistemi geliştirmek için şirketin Çevre Yönetim Sistemi için durum tespiti hizmet vermekteyiz.

Kurumsal Çevre Yönetim Sistemi Denetim Danışmanlığı

Çevre Yönetim Sisteminizin ne kadar etkili çalıştığını ölçmek için işyeri denetimleri sunmaktayız. İşyeri kurallarınızın ve prosedürlerinizin, endüstri kriterlerine karşı ne kadar iyi uygulandığını ve çevre riskinizi yönetip yönetmediğinizi inceleyeceğiz.

Risk Değerlendirme (Risk Analizi)

Kurumsal – Tesis Risk Analizi