Mesleki İSG Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Bir çok kurum, çalışanlarının sağlık durumlarını ve güvenliğinin korunması konusunda yasal zorunluluk olduğunun farkındadır. Ancak pek çok kurum, gerekli kaynak, zaman veya niteliklere sahip olmadığından mevzuatlar ile uyumlu sağlık ve güvenlik yönetimi oluşturamamaktadır. Bizler, şirketler için yasal ve sözleşme gereksinimleri karşılayan etkin İSG yönetim sistemleri konusunda sağlık ve güvenlik danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Mesleki İSG Mevzuat Uyum Analizi

Mesleki İSG Mevzuat Uyumluğu iş dünyasında yaygın bir endişe olup, sürekli gelişen ve artan iş/işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gereksinimlerin şirketler tarafından tam olarak anlaşılması ve bu gereksinimlere ayak uydurmasını gerektirmektedir. Mesleki İSG Mevzuat Uyum Analizi, şirketlere İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun fark analizleri sağlar.

Tehlikeli Proses Tanımlama – Süreç Yönetim Danışmanlığı

Proses güvenliği olayları daha düşük bir sıklıkla gerçekleşmekte olup, iş güvenliği olayları daha yüksek bir frekansta oluşmaktadır. Bu genellikle proaktif yaklaşım neticesinde daha ciddi olaylara odaklanmak yerine daha sık gerçekleşen olaylara odaklanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda, tehlike tanımlama ve yönetim altyapısı olmayan şirketlere tehlike tanımlama ve süreç yönetimi Danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Muhtemel tehlikelerin tanımlanarak kayıt altına alınması ve tehlikelerin değerlendirilerek seviyelerine göre kontrol mekanizmalarını oluşturulması konularında basitleştirilmiş çözümler sunmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği için Stratejik bir Plan Oluşturma

Stratejik Planlama ile kapsamlı ve sistematik yönetime dayalı belgelenmiş ve ölçülebilir yapının oluşturularak sürekli iyileştirmeye odaklı İSG iş planlaması gerçekleştirilir. Şirket ihtiyaçlarınıza göre stratejik planlarınızı oluşturmak için iş/işçi sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık sağlıyoruz.

Stratejik Kriz Yönetimi Sistemi oluşturulması

Kriz durumlarında şirketler için en uygun adımların belirlenmesi için zaman var olmayabilir. Diğer bir durum ise kriz anlarında hızlı yanıt verebilme, iç ve dış soruşturma, medya ilgisi, çalışan ve aile desteği gibi konularda yapılması gereken kalıp yaklaşımlar bulunmaktadır. Stratejik Kriz Yönetim Sistemi konusunda şirket ihtiyaçlarınıza uygun olan yapının oluşturulması için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Acil Durum Yönetimi

Risk değerlendirmesi ve yönetimi konularında Acil Müdahale Planlarının hazırlaması konusunda müşterilerimize yardım ediyoruz ve bu konu ile ilgili her türlü eğitim, planlama ve tatbikat icrası konusunda destek veriyoruz.