İSG Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Artan daha güvenli ve daha verimli enerji talebiyle ve maliyet konusundaki zorluklarla, şirketler rekabet avantajlarını korumak veya artırmak için işlerini ve kaynaklarını yönetmek için daha iyi yollar aramak zorundadırlar.

Pek çok şirket, ilerlemenin bir sonraki adımına kendilerini götürmeleri için sistemlerinin, süreçlerinin ve insanlarının olgunluğunu ve yeteneklerini açık bir şekilde değerlendirmek için uğraşıyor.

Sektördeki en iyi uygulamaların başarılı bir şekilde uygulanmasının ve operasyonların düzene konması ve üretim verimliliğinin artırılması için süreç iyileştirmelerinin görünür izleme kayıtları ile NTSS, bu boşluğu doldurmaya yardımcı olur.

Tecrübeli ekibimizle, günümüzün zorlu maliyet ortamında bu kadar önemli performansın elde edilmesini sağlayarak organizasyonunuzu destekleyebiliriz.

Sektöre Yönelik OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Kurulumu

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin detay seviyesi ve karmaşıklığı uygulanacak olan kurumun büyüklüğüne, yaptığı işlerin doğasına, yapılan üretim ve sağlanan hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Şirketlerin yapılarına uygun olarak OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İSG Mevcut Durum Tespiti

Durum tespiti doğru şekilde kullanıldığında, iş yerinde maliyetli yaralanma ve hastalıkları önlemek için gereken kontrol önlemlerini tanımlayan tehlikelerin dikkatli ve sistematik bir biçimde tanımlanmasına yardımcı olan proaktif bir yönetim aracıdır. OHS sistemi geliştirmek için şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için mevcut durum tespiti hizmeti veriyoruz.

Kurumsal İSG Yönetim Sistemi Denetim Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminizin nasıl çalıştığını ölçmek için etkin işyeri denetimleri gerçekleştiriyoruz. Politikalarınızı ve prosedürlerinizi, endüstri ölçütlerine göre ne kadar iyi uygulandıklarını ve güvenlik risklerinizi yönetip yönetmediklerini gözden geçireceğiz.

Davranışsal Güvenlik Yönetim Sistemi Uygulaması

İşyerlerinde güvenli davranışı teşvik etme, sağlık ve güvenlik yönetiminin önemli bir parçasıdır; bireysel davranışlar, sistemlerin ve kurumsal prosedürlerin işlemesi ile doğrudan etkilidir. Kritik sağlık ve güvenlik konularındaki davranışların teşvik edilmesi konusunda firmalara danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Filo Risk Yönetim Sistemi (Yol Güvenlik Sistemi)

Güvenli sistemler, yaşam ve sağlığımızdan seyahat etme ihtiyacımızdan dolayı ödün verilmemesi prensibine dayanan bir yol güvenliği yönetimi yaklaşımıdır. Ölüm veya ciddi yaralanmanın hiç bir seviyesi, ulaştırma ağınızın konusu olmamalıdır. Yol güvenliği sisteminin nasıl uygulanması gerektiği konusunda şirketlere danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Olay ve Kök Neden Analiz Sistemi Uygulaması

Olayların/kazaların oluşma nedenlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması tekrar meydana gelebilecek benzer kazaları önlemek için yardımcı olacaktır. Bu şekilde, işverenler işçilerin ya da kamuda oluşabilecek ölümleri ve/veya yaralanmaların riskini azaltır. Şirketler için Olay ve Kök Neden Analizi Sisteminin uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Çalışma İzni Sistemi Uygulaması

Çalışma İzni (PTW) Sistemleri güvenli bir çalışma sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır ve rutin olmayan işlerde dahil olmak üzere iş faaliyetlerinin yönetimi konusunda yardımcı olabilir. İşyerinin işlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışma faaliyetlerini kontrol etmek için bir organizasyonda kullanılan resmi bir yetkilendirme sistemidir. Şirketlere PTW sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  • Eşzamanlı Operasyon Risk Değerlendirmesi (SIMOPs)
  • REACH uygulama ve uyum denetimi
  • İşyeri ve çalışma ekipmanı uyum anketi ve denetimleri
  • Tehlikeli madde taşımacılığı danışmanlığı (ADR, RID, ICAO, IMO)