İSG Risk Değerlendirme

İSG Risk Değerlendirmesi

Gözetimlerindeki bir çalışanın, ziyaretçinin veya gönüllünün zarar görme riskini doğurabilecek herhangi bir çalışmanın organizasyonları tarafından uygun şekilde değerlendirmesini sağlamak işverenin sorumluluğundadır.

Tecrübelerimize göre, çoğu kurum, yüksek maliyetleri nedeniyle İş ve İşçi Sağlığı uzmanını istihdam etmemekte ve işi kendileri gerçekleştirmektedir. Uygun bir standartta yapılmazsa, çalışanlarınızın güvenliğini ve işinizin itibarını ciddi şekilde etkileyebilir.

İşyerinizi ziyaret edecek ve sizin için mümkün olan en uygun maliyetli şekilde kapsamlı bir risk değerlendirmesi gerçekleştirecek özel bir Sağlık ve Güvenlik danışmanı sağlayabiliriz.

Buna, risk değerlendirmesinin size göre yapılmış, uyumlu bir yazılı kaydı ve işiniz için oluşturulacak bir yöntem beyanı da dahildir.

Risk Değerlendirme nedir?

İşyerinde bir risk değerlendirmesi, tesisinizdeki potansiyel riskleri değerlendirdiğiniz ve bu riskleri azaltmak için gerekli önlemleri alacağınız bir süreçtir.

Genellikle beş basit adımda çalışır: tehlikeyi tanımlama, risk altındakileri belirleme, harekete geçme, bulguları raporlama ve bu bulguları düzenli olarak gözden geçirme.

Tüm riskleri ortadan kaldıramayacağınız halde, işyerinde risk değerlendirmesi yaparak bunları tanımlamanız, asgariye indirmeniz ve kontrol etmeniz yasal olarak zorunludur.

İşyerinizdeki tehlikeleri değerlendirmemizi istermisiniz?

Risk değerlendirme hizmetimiz aşağıdakileri içerir:

 • Sağlık ve güvenlik danışmanımız tarafından bir saha ziyareti
 • Mevcut sahanın tüm tehlikelerinin, etkilenen kişilerin, kontrol önlemlerinin ve gözden geçirme tarihinin belirlendiği tamamlanmış risk değerlendirmesi
 • Kağıt ve elektronik ortamda size sağlanacak yöntem beyanını da içeren risk değerlendirme dökümanı
 • Müşteri olarak devam edecekseniz yıllık gözden geçirmeler.
 • Elektronik bültenimiz üzerinden sağlık ve güvenlik üzerindeki düzenli değişiklikler.

NTSS’in İSG Risk değerlendirmesi aşağıdakileri kapsar:

 • Risk Değerlendirme (Risk Analiz)
 • Kurumsal – Saha Risk Analizi
 • Yangın Risk Analizi
 • Yol, Güzergah ve Taşıma Risk Analizi
 • Süreç Risk Analizi
 • Yüksekte Çalışma Risk Analizi
 • Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA)
 • İş Güvenlik Analizi (JSA)
 • Görüntülü Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma Risk Analizi (DSE)
 • Elle Kaldırma Risk Analizi
 • Sağlığa Zararlı MAddelerin Kontrolu Regülasyonları Risk Analizi (COSHH)
 • Hata Modui Etki ve Kritiklik Analizi (FMECA)