HAZOP Çalışmaları

HAZOP (HAZard & OPerability Analysis) bir sistemin tasarımı, bakımı veya işletimi ile ilgili olası güvenlik ve operasyonel problemlerini tanımlamak için iyi yapılandırılmış bir yöntemdir. Bir HAZOP, bir sistemin farklı bölümlerini “kılavuz kelimeleri” kullanarak değerlendirdiği resmi ve nesnel bir süreçtir. Bu, potansiyel sorunların / tehlikelerin sistematik ve iyi belgelenmiş bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Bu teknik, tasarım amacı dışında operasyonun tehlike potansiyelini veya ekipmanın parçalarının arızalanmasını ve bunların bir bütün olarak tesis üzerindeki dolaylı etkilerini değerlendirmek için yeni veya mevcut tesislerin proses ve mühendislik amacının detaylı incelenmesini içermektedir.

HAZOP deneyimli bir yönetici tarafından yönetilir. Bir petrol ve gaz projesi için, çekirdek bir ekip tipik olarak Süreç, Ekipmanlar, Makineler, Proje Mühendisliği ve Operasyonlardan personelleri içerecektir ve işin bazı bölümleri için proses teknoloji uzmanlarının, çevre uzmanlarının ve kurumsal Sağlık ve Güvenlik ve Çevre (HSE) personelinin katılımını gerektirebilir.

Çoğu endüstriyel ruhsatlandırma yetkilisi ve sigorta şirketleri, işletme şirketlerinin bir tesis tasarımı sırasında ve inşaat öncesinde ve işletme sırasında tehlike çalışmaları ve risk değerlendirmeleri gerçekleştirmesini ister.

Yetkili makamlar, tehlike çalışmalarının kaydedilmesini ve bunlara göre hareket edilmesini ve yönetim denetimi ve onayına tabi tutulmasını istemektedir.

NTSS, dünya genelinde yüzlerce HAZOP çalışmasını planlamış, yönetmiş, teslim etmiş ve raporlamıştır.

NTSS, müşteriye veya tasarımcıya uygun olduğunda, HAZOP çalışmalarına mühendis veya İSG ve Çevre uzmanı olarak katılacak personel sağlama konusunda deneyime sahiptir.

Aşağıda, proje yaşam döngüsünün tüm aşamalarında süreçlerin güvenlik, sağlık ve çevre konularını ve işlenebilirlik sorunlarını tanımlamak için altı sistematik ve entegre çalışma bulunmaktadır. NTSS bu çalışmaların herhangi birini yönetilmesi kolaylaştırabilir.

  1. Ön Tehlike Gözden Geçirmeleri
  2. Saha ve Ekipman Majör Tehlikelerinin Gözden Geçirilmesi
  3. Tasarımın Detaylı İncelenmesi
  4. Saha Teknik Gözden Geçirmeleri
  5. Güvenlik, Saha ve Çevre Denetimi
  6. Operasyonel Gözden Geçirme