NTSS Eğitimleri

ATEX / HAC - Sınıf Eğitimi

Eğitim Hakkında

Avrupa'da, patlamaya dayanıklı tüm ekipman ve sistemler bir ATEX (patlayıcı atmosfer) EU Direktifine tabidir. Güvenlik, kontrol ve düzenleme cihazları ve koruyucu elemanlar, ekipmanlar ve sistemler gibi, potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde veya patlayıcı atmosferlerle bağlantılı olarak kullanılan her şey buna dahildir.

Avrupa’da, patlamaya dayanıklı tüm ekipman ve sistemler bir ATEX (patlayıcı atmosfer) EU Direktifine tabidir. Güvenlik, kontrol ve düzenleme cihazları ve koruyucu elemanlar, ekipmanlar ve sistemler gibi, potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde veya patlayıcı atmosferlerle bağlantılı olarak kullanılan her şey buna dahildir.

Temel modül, 2014/34/EU (Ekipman Direktifi) içeriğine ve gerekliliklerine odaklanarak ATEX Direktiflerine genel bir bakış sunarken, 99/92/EC (İşyeri Direktifi) ve Tehlikeli Bölge Sınıflandırma (Hazardous Area Classification – HAC) sürecini de genel olarak ele alır. Ekstra modül, Avrupa EN/IEC kurallarında (60079-10-1 ve 60079-10-2) belirtilen yöntem uyarınca HAC konusunda daha ayrıntılı eğitim verir ve örnek olayları inceleyerek API 500/505 ve EI-15 gibi diğer uluslararası standartlarla karşılaştırır.

Hedefler

Katılımcılar fabrika tasarımı için ATEX gerekliliklerini (HAC’den başlayarak), ekipman işaretlemesi, seçimi, işletimi ve bakımını genel olarak öğrenecektir. Atölye çalışması, kullanılacak teknikler ve yöntemlerin daha iyi tanınmasını amaçlayan örnek olaylar sunacaktır.

Konular – Temel Modül – ATEX & HAC

EN Direktiflerine Genel Bakış

 1. EN direktiflerinin amacı
 2. Ekipmanla ilgili ana EN direktifleri
 3. Basınçlı Ekipman Direktifi (97/23/EC ve hazırlanan 2014/69/EU)
 4. Makine Direktifi (2006/42/EC)
 5. Elektromanyetik uyumluluk Direktifi (2004/108/EC)
 6. Düşük Voltaj Direktifi (2006/95/EC)

Tehlikeli Bölge Sınıflandırmasının (HAC) Temelleri

 1. Patlama ilkeleri: gaz ve toz özellikleri tehlikeleri
 2. ATEX direktiflerinin zemini: risk değerlendirmesi
 3. IEC 60079-10-1 uyarınca gaz bölgelendirme: temel kurallar ve örnekler
 4. IEC 60079-10-2 uyarınca toz bölgelendirme: temel kurallar ve örnekler
 5. IEC 60079-10-1/2 ve diğer standartların karşılaştırılması (API RP 500/505, EI-15)

ATEX Ekipman Direktifi (2014/34/EU)

 1. Direktifin Amacı – Direktifin ana içeriğinin gözden geçirilmesi
 2. Temel ekipman gerekliliği – Gruplar ve Kategoriler – CE işaretleme gereklilikleri
 3. Uyum yöntemleri – Diğer Direktif gereklilikleri:
 4. Ekipman koruma yöntemlerine genel bakış – Elektrikli ekipman – Elektrikli olmayan ekipman
 5. Tutuşma tehlikelerinin değerlendirilmesi
 6. Mevcut elektrikli olmayan ekipmanın uyumluluğunun değerlendirilmesi
 7. Değişim Yönetimi (Management of Changes – MOC)
 8. Elektrikli ekipman hakkındaki IEC Kurallarına genel bakış

ATEX İşyeri Direktifine (99/92/EC) Genel Bakış

 1. Direktifin Amacı – Direktifin ana içeriğinin gözden geçirilmesi
 2. Patlamadan Korunma Belgesi (Explosion Protection Document – EDP) – Risk değerlendirmesinin yapılması – Prosedürlerin Değerlendirilmesi (İş İzni (PTW) dahil)

Konular – HAC Ekstra Modülü

Tehlikeli Bölge Sınıflandırması (HAC)

 • IEC 60079-10-1 ve IEC 60079-10-2 içeriklerinin gözden geçirilmesi
 • Güvenlik ilkeleri (risk değerlendirmesi)
 • Tehlikeli Bölge Sınıflandırmasının (HAC) Amaçları
 • Tasarım sürecinde HAC’nin önemi
 • Zon Türü: 0, 1 ve 2
 • Salım türü (sürekli, birincil ve ikincil derece)
 • Salım kaynağı örnekleri
 • Ürün salım ve yayılım olaylarının temelleri
  • basınç ve sıcaklık;
  • madde halleri: sıvı, buhar ve karışık haller
 • Madde özelliklerinin temelleri
  • Alev Alma Alt Sınırı (LFL)
  • sıvı buhar basıncı
  • buharların ve gazların bağıl yoğunluğu
 • Havalandırma
  • havalandırmanın önemi
  • havalandırma dereceleri
  • havalandırmanın hesaplanması: IEC 60079-10-1 formülü
 • Salım hızının hesaplanması: IEC 60079-10-1 formülü
 • Zon kapsamı ve şekli:
  • IEC 60079-10-1 ve IEC 60079-10-2 örnekleri
  • sadeleştirilmiş formül
  • mevcut yazılımın analizi

Vaka Çalışması: HAC egzersizi, aşağıdakileri içerir:

 • IEC 60079-10-1 ve 60079-10-2’nin API RP 500/505 ve EI-15 ile vaka çalışmaları incelenerek karşılaştırılması

Egzersiz genellikle etkili bir olay temelinde özel olarak şekillendirilecektir.

Kurs Dili

Eğitim oturumları temel olarak İngilizce dilinde yapılacaktır; materyaller ve konuşmalar gerektiğinde yerel dile tercüme edilecektir.

Kursa Kayıt

Bireysel katılımlar için lütfen Eğitim Takvimi’ni takip ediniz. Grup katılımları için bizi arayınız.

Telefon: + 90 312 240 08 60
Faks: +
Regnum Sky Tower İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:57/116 (T Katı) 06530
Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE