NTSS Eğitimleri

Proses Tehlikeleri Analizi (PHA) - Sınıf Eğitimi

Eğitim Hakkında

Proses Tehlikeleri Analizi, bir tesiste işlenen tehlikeli maddelerle ilişkili riskleri belirlemek ve büyüklüklerini saptamak için kullanılan yapılandırılmış bir yöntemdir.

Proses Tehlikeleri Analizi, bir tesiste işlenen, çalışanları, halkı, çevreyi ve varlıkları tehdit edebilecek tehlikeli maddelerle ilişkili riskleri belirlemek ve büyüklüklerini saptamak için kullanılan yapılandırılmış bir yöntemdir.

Eğitim, Kantitatif Risk Değerlendirmesi (CCPS – QRA) ilkelerini sunmaya, atıfta bulunulan yöntemlerin ve prosesin modellenmesi zor sonuçlarını belirlemek için kullanılabilen araçların ayrıntılarını vermeye, sonuçları modellemeye, hasar etkilerini değerlendirmeye ve ilgili olasılıkları tahmin etmeye odaklanmaktadır.

Hedefler

Katılımcılar, etkileşimli örnek olaylar aracılığıyla bir Güvenlik Raporu içindeki risk değerlendirmesi çalışmasının gelişimini anlamak ve buna katkıda bulunmak için gerekli bilgi ve becerileri edinecektir. Atölye çalışması, kullanılacak teknikler ve yöntemlerin daha iyi tanınmasını amaçlayan örnek olaylar sunacaktır.

Konular

Kantatif Risk Değerlendirme

 • Risk Yönetim ve Değerlendirmeye Giriş
 • AB Seveso Direktifinin ana prensipleri ve hedefleri ile kısaca sunumu
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasının temel prensipleri
 • Geçmiş analizi; büyük kazaların belirlenmesine yönelik teknikler ve araçlar. Ayrıntılı rapor ve ders öğrenme sürecine örnekler
 • Tehlikeler ve İşletilebilirlik (HAZOP) metodolojisine giriş ve büyük kazaların belirlenmesinde sonuçların kullanılması
 • Başarısızlık oranlarının belirlenmesine ve karmaşık sistemlerin bulunamamasına odaklanarak güvenilirliğin temel açıklaması
 • Hata Ağacı Analizi Temel ilkeler ve büyük kaza frekansı hesaplamasına uygulanması (çalışan örnekler ve önlemlerin etkilerinin analizi ile)
 • Rastgele hata yaklaşımı (temel veri tabanı, düzeltici faktörlerin kullanımı, API RP 581 yaklaşımı).
 • Kaynak terimlerinin tanımlanması ve büyük kazaların dinamiklerinin analizi (müdahale zamanı, tespit ağı, izolasyon sistemleri, vb.)
 • Olay Ağacı tekniği olanaklarıyla olası alternatif senaryoların evriminin analizi (ateşleme olasılığı, alternatif senaryoların sıklığı, örn. Jet yangınlar, havuz yangınlar, UVCE, BLEVE, vb.)
 • Büyük kazalar sonuçları değerlendirmesi (Termodinamiğin temelleri ve çevreleme kaybına yol açan olayların arkasındaki kimya, hasar mesafelerinin tahmininde basitleştirilmiş formüller, sonuçların değerlendirilmesi için özel yazılım araçlarının kullanılması)
 • Domino etkilerinin değerlendirilmesine yönelik yapılandırılmış yaklaşım (ana yönetim unsurları, domino etkilerinin sıklığının hesaplanması, hafifletici önlemler nedeniyle risk azaltmasının tahmin edilmesi, aktif ve pasif yangınla mücadele tedbirlerinin rolü)
 • Risk sunumu ve karar alıcılar için unsurlar (risk kabul edilebilirlik kriterleri ve risk sıralaması, arazi kullanım planlaması unsurları ve harici acil durum planlaması).

Vaka Çalışması: Risk Analiz egzersizi, aşağıdakileri içerir :

 • Kaza senaryolarının belirlenmesi, frekans tahmini ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Risk Kabul edilebilirlik kriterlerinin uygulanması

Egzersiz genellikle etkili bir olay temelinde özel olarak şekillendirilecektir.

Kurs Dili

Eğitim oturumları temel olarak İngilizce dilinde yapılacaktır; materyaller ve konuşmalar gerektiğinde yerel dile tercüme edilecektir.

Kursa Kayıt

Bireysel katılımlar için lütfen Eğitim Takvimi’ni takip ediniz. Grup katılımları için bizi arayınız.

Telefon: + 90 312 240 08 60
Faks: +
Regnum Sky Tower İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:57/116 (T Katı) 06530
Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE