OLAY SORUŞTURMA VE KÖK NEDEN ANALİZİ - e öğrenme

EĞİTİM HAKKINDA

Sınıf dolmasını beklemeden istediğiniz gün eğitime başlayabilirsiniz. İstediğiniz saatlerde eğitime girebilirsiniz. İstediğiniz kadar tekrar yapabilirsiniz.

Her yıl çalışma hayatı içerisinde binlerce olay meydana gelmekte ve soruşturma yapılmadığından veya yetersiz soruşturma sebebi ile gerekli önlemler alınamadığından bu olaylar tekrar etmektedir.

Bu eğitim hem olayların nasıl soruşturması gerektiğini hem de bugüne kadar hatalı öğrenilen birçok noktayı düzeltmek için özellikle hazırlanmıştır.

CFPA-EU (The Confederation of Fire Protection Associations Europe) tarafından Uluslararası onaylıdır.