OLAY SORUŞTURMA VE KÖK NEDEN ANALİZİ -Sanal Sınıf

EĞİTİM HAKKINDA

Sanal Sınıfta Olay Soruşturma ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Her yıl çalışma hayatı içerisinde binlerce olay meydana gelmekte ve soruşturma yapılmadığından veya yetersiz soruşturma sebebi ile gerekli önlemler alınamadığından bu olaylar tekrar etmektedir.

Bu eğitim hem olayların nasıl soruşturması gerektiğini hem de bugüne kadar hatalı öğrenilen birçok noktayı düzeltmek için özellikle hazırlanmıştır.

CFPA-EU (The Confederation of Fire Protection Associations Europe) tarafından Uluslararası onaylıdır.