ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

EĞİTİM HAKKINDA

e-learning ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Bu kurs, ISO 22000:2018 GYS standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.