ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

EĞİTİM HAKKINDA

e-learning ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Bu kurs, ISO 27001:2022 BGYS standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.