ISO 39001: 2012 Yol Trafik Güvenliği YS Baş Denetçi Eğitimi

EĞİTİM HAKKINDA

e-learning ISO 39001: 2012 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Bu kurs, ISO 39001:2012 YTGYS standardının tüm gerekliliklerinin ve ISO 19011:2018 uyarınca etkili denetim ve bir denetime liderlik etme ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.