ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

e-learning Entegre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Bu kurs, katılımcıların ISO 9001:2015,ISO14001:2015 ve ISO 45001:2018’in temel prensiplerini ve ISO 19011: 2018 uyarınca etkin iç denetim ilke ve uygulamalarının öğretilmesini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.