EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ e-öğrenme

EĞİTİM HAKKINDA

Bu eğitim, Ulusal ve Uluslararası gereklilikler göz önünde bulundurularak Ekranlı araçlar ile güvenli çalışmayı ve Ekranlı araçların risk değerlendirmesinin nasıl olması gerektiğini anlatır