İş Güvenliği Analizi (JSA) Nedir?

İş Güvenliği Analizi (JSA) Nedir?

İş Güvenliği Analizi (Job Safety Analysis - JSA), her iş/görevi ana eğitim sıralamalarına bölen, her iş/görev adımının güvenlik unsurlarını belirleyen ve çalışanı potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınma konusunda eğiten sistemli bir prosedürdür.

İş Tehlike Analizi (Job Hazard Analysis - JHA), tehlikelerin gerçekleşmeden önce tanımlanması için iş görevlerini odak noktası olarak alan bir tekniktir. Bu, işçi, görev, araçlar ve iş ortamı arasındaki ilişkiye odaklanır. İdeal olarak, kontrolsüz tehlikeleri belirledikten sonra, bu tehlikeleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir risk seviyesine indirmek için adımlar atılır.

Bu süreç için yaygın olarak kullanılan başka bir terim İş Tehlike Analizi veya Job Hazard Analysis (JHA) olarak adlandırılır. JSA ve JHA, aynı şey olarak kabul edilir.

İş Güvenliği Analizi (JSA), tehlikeleri ortaya çıkmadan önce tanımlamanın bir yolu olarak iş görevlerine odaklanan bir tekniktir. Çalışan, görev, araçlar ve çalışma ortamı arasındaki ilişkiye odaklanır.

Bir iş veya görev üstlenildiğinde tehlikelerin ve risk potansiyelinin analizidir.

"İş" ve "görev" terimleri genellikle belirli bir iş ataması veya faaliyeti anlamında birbirinin yerine kullanılır.

Görev dar kapsamlı olmalıdır. Örneğin araç bakımı oldukça geniştir ve JSA için uygun değildir. Ancak araç deposunun boşaltılması yeterince dar ve uygun bir kapsamdır.

Bir JSA'nın geliştirilmesine yönelik çerçeve veya süreç aşağıdakileri içerir:

  1. Analiz edilecek işi veya görevi belirleyin
  2. İşi düzenli bir adımlar dizisine ayırın
  3. Her adımda potansiyel tehlikeleri belirleyin
  4. Risk kontrolü hiyerarşisini uygulayarak her bir tehlike için önerilen kontrolleri belirleyin.

Kontrollerin belirlenmesinde hem kısa hem de uzun vadeli kontroller dikkate alınmalıdır.

Asuman ERKUL CMIOSH,

MSh, MSc Elektrik Elektronik Mühendisi

© Bu sitede yayınlanan tüm yazıların telif hakkı NTSS'e aittir.