ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

EĞİTİM HAKKINDA

e-learning Entegre Yönetim Sistemi Temel Eğitim

Bu kurs, katılımcıların ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018’in temel prensiplerini ve Entegre Yönetim Sisteminin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlar.